CODEXIS® Link

Chytrý doplněk umožňuje vyhledat dokumenty v systému CODEXIS® ACADEMIA přímo z odborného textu. Lze jej využít dvěma způsoby:

  • prostřednictvím dialogového okna

  • využitím pravého tlačítka myši

Do dialogového okna CODEXIS® Link zkopírujte jakýkoli text obsahující relevantní odkazy na právní předpisy či judikáty a systém sám nabídne dotčené předpisy či konkrétní paragrafy. Nachází-li se v textu jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS® ACADEMIA. V případě více předpisů či paragrafů se otevře okno pro výběr. Zobrazuje všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS® ACADEMIA. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Odborné texty v textových editorech či webových prohlížečích (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Internet Explorer, Mozilla Firefox) lze vyhledat ještě rychleji – pomocí položky v kontextové nabídce. Označte libovolnou část textu, stiskněte pravé tlačítko myši nad označeným textem a z nabídky zvolte možnost „CODEXIS® Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.