FAQ

1. Jak mohu získat Codexis Academia?

Stačí být studentem právního oboru na některé z vysokých škol v České Republice. Zaregistrovat se (odkaz na registraci) a požádat si o vystavení licence k Vámi zvolené variantě Codexis Academia.
Podmínkou pro získání licence je mít aktivní školní email, na který Vám zašleme přihlašovací údaje.
Pokud škola neposkytuje školní email, budeme po Vás vyžadovat potvrzení o studiu, které každé studijní oddělení na požádání vydá.

2. Jak často je Codexis Academia aktualizován?

Codexis Academia je aktualizován 4 x během školního roku. Září, prosinec, leden a květen.

3. Jak často mohu měnit variantu Codexis? (Codexis Academia Cloud x Codexis Academia – pevná instalace)

Změnu varianty produktu je možné uskutečnit 2 x za 1 školní rok.

4. Je možné používat obě varianty produktu najednou?

Ne, aktuálně je možné používat pouze jednu Vámi vybranou variantu produktu.

5. Jak dlouho je platná licence, kterou dostanu k užívání?

Licence je platná vždy do 31. 8. nejbližšího roku u obou variant produktu.

6. Jak se přihlásím do Codexis Academia Cloud

Použijte stejné přihlašovací údaje jako do Vašeho osobního profilu na www.codexisacademia.cz

7. Žádost o novou licence Codexis Academia Cloud mi byla zamítnuta, proč?

Žádost Vám byla zamítnuta, protože máte stále zaregistrovanou verzi produktu Codexis Academia – pevná instalace. Nejdříve je potřeba odregistrovat pevnou instalaci Codexis Academia. Potom je možné si znovu požádat o licenci Codexis Academia Cloud.

8. Jak provedu odregistraci Codexis Academia - pevná instalace?

V programu Codexis Academia – pevná instalace zvolte v menu „Nástroje“ dále „Licence“.
V průvodci registrací zvolíte „další akce“ následuje „odregistrace…“ a pokračujete dále průvodcem odregistrace.

9. Program Codexis Academia - pevná instalace hlásí při spuštění: „Zbývá xx dní do vypršení platnosti registrace. Provozujete časově omezenou náhradní licenci………“

Licence je vázána na operační systém a disk. Při jakékoliv změně hardware dojde ke znehodnocení licence.
Před změnou hardware nebo operačního systému doporučujeme nejdříve program odregistrovat (v programu Codexis Academia – pevná instalace v menu „Nástroje“ zvolit „Licence“. V průvodci registrací zvolíte „další akce“ následuje „odregistrace…“ a pokračujete dále průvodcem odregistrace.
Poté provést požadované změny a znovu zaregistrovat standardní cestou.


10. Nejde provést odregistraci Codexis Academia – pevná instalace a licence je znehodnocena. Jak mám postupovat?

Pokud už nebude možné odregistraci provést, požádejte si ve svém profilu na www.codexisacademia.cz v sekci Produkty a licence o obnovu licence – tlačítko „opravit“.

11. Jak často je možné si nechat obnovit licenci?

Licenci je možné ze strany poskytovatele obnovit bezplatně pouze 2 x za školní rok. Další obnovu je možné provést za poplatek.

12. Kam se mohu obracet s technickými dotazy?

Na email codexisacademia@codexisacademia.cz

13. Jaké informace chodí prostřednictvím Newsletteru?

Dozvíte se o akcích, soutěžích a seminářích, které jsou chystané pro studenty. Prostřednictvím newsletteru se také dozvíte, že jsou přichystané nové aktualizace.

14. Nedaří se mi registrace účtu, i když zadávám školní e-mail. Co mám dělat?

Zkuste zadat opravdu oficiální školní e-mail, který jste dostali na studijním oddělení, např. pro studenty PF UPOL je správná varianta jmeno.prijmeni00@upol.cz.