Instalace produktu

CODEXIS® ACADEMIA - PLNÁ INSTALACE

1) Přihlaste se do studentského portálu

Do studentského portálu se přihlásíte pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu (nebo pod tímto odkazem). Pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud.
Po přihlášení do portálu přejděte na záložku Produkty a licence a zvolte možnost "Stáhnout".

2) Spusťte stažený exe soubor a postupujte podle instalačního průvodce

Pozn. Instalátor i používání aplikace vyžadují připojení k internetu.

3) Proveďte instalaci

Ověřte zadané údaje a volbou Instalovat zahajte vlastní instalaci produktu. Přenos dat nevyžaduje vaši spoluúčast.


CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

1) Stažení instalátoru

Přihlaste se do studentského portálu pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu (nebo pod tímto odkazem). Pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud.

Pro stažení instalátoru spusťte soubor setup_CDX_cloud.exe.

Pozn. Instalátor i používání aplikace vyžadují připojení k internetu.
 
Tímto provedete instalaci vzdáleného klienta.

2) Zvolte, kam se má produkt nainstalovat

Po dokončení instalace a spuštění CODEXIS® ACADEMIA CLOUD budete vyzvání k zadání přihlašovacích údajů. Jsou totožné s přihlášením na studentský portál CODEXIS® ACADEMIA.