Odregistrace produktu

CODEXIS® ACADEMIA - PLNÁ INSTALACE

Máte-li zaregistrovaný program CODEXIS® ACADEMIA pomocí licenčního klíče a chcete jej např. používat v jiném počítači, je nutné program nejprve odregistrovat a pak znovu zaregistrovat na druhém počítači. Není možné zaregistrovat program na více než jednom počítači současně! (viz. obecné licenční ujednání)

Při registraci je ověřována hardwarová konfigurace počítače, na kterém je registrace prováděna. Pokud dojde k výměně většího množství komponent (pevný disk, základní deska, procesor atd.) za jiné, nebude původní registrace platná. V případě očekávané změny hardwarové konfigurace Vašeho počítače tedy také proveďte odregistraci produktu. Po změně konfigurace pak můžete Váš licenční klíč použít k opětovné registraci.

UPOZORNĚNÍ:

Zaregistrovanou licenci je z počítače nutno odregistrovat v těchto případech:

Postup pro odregistraci

1) Spusťte „Průvodce registrací“ – v hlavní nabídce spuštěného CODEXIS® ACADEMIA zvolte „Nástroje“ -> „Licence“.

2) Po spuštění „Průvodce registrací“ pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

3) Na další stránce „Výběr akce“ zvolte „Další akce“ (1). Tím se Vám zobrazí další možnosti. Z těch zvolte „Odregistrace součástí“ (2). Ujistěte se, že ve spodní části okna máte zatrženou volbu „Zjistit nejvhodnější dostupný způsob registrace/odregistrace“. Pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

4) Nyní Vám vyskočí okno „Dotaz“, kde se Vás program ptá, chcete-li opravdu provést kontrolu způsobu. Zvolte „Ano“!

5) V dalším kroku ponechte veškeré automaticky zvolené parametry a pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

Odregistrace

6) Po chvíli bude zobrazeno okno se zaregistrovanými součástmi. Pokud v tomto kroku stisknete „Storno“, máte ještě možnost odregistraci zrušit. V dalším kroku to již nebude možné. Chcete-li tedy opravdu provést odregistraci, zaškrtněte položku „CODEXIS ACADEMIA (od …)“ a pokračujte tlačítkem „Dále >>“.

7) Nyní se Vám zobrazí okno s informací o „Dokončení odregistrace“. V okně „Výsledek akce“ je pak vypsán stav. Tedy zdali byla odregistrace úspěšná či nikoliv. Pokud odregistrace úspěšná nebyla, proveďte celý proces znovu, případně napište na codexisacademia@codexisacademia.cz s žádostí o radu.

Nyní byla registrace uvolněna a Váš licenční klíč můžete použít znovu pro opětovnou registraci CODEXIS® ACADEMIA na jiném počítači či na počítači po změně hardwarové konfigurace.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Při zvolení této varianty není potřeba provádět odregistraci. Přihlásit do CODEXIS® ACADEMIA CLOUD se můžete pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA. Po změně varianty na pevnou instalaci CODEXIS® ACADEMIA bude varianta CODEXIS® ACADEMIA CLOUD znepřístupněna.