Registrace produktu

CODEXIS® ACADEMIA - PLNÁ INSTALACE

K registraci budete potřebovat licenční klíč (viz. Podmínky získání). Pokud již máte uživatelské jméno a heslo k přihlášení na webový portál CODEXIS® ACADEMIA, tak licenční klíč naleznete po přihlášení v sekci Produkty a licence.

Po instalaci a spuštění CODEXIS® ACADEMIA se automaticky spustí Průvodce registrací. V případě, že chcete zaregistrovat dříve nainstalovaný produkt nebo zaregistrovat licenci na další období, spusťte „Průvodce registrací“ z menu Nástroje -> Registrace.

1) Registrace krok za krokem

V této části je popsána registrace produktu v případě nalezení funkčního připojení k internetu (registrace pomocí http, tcp/ip). V případě, že nedisponujete připojením k internetu nebo není tento způsob povolen Vaším poskytovatelem internetu, je možné zaregistrovat produkt alternativními metodami (např. e-mailem, telefonicky, …). Tyto metody jsou popsány níže v části „Alternativní způsoby registrace“.

1) V prvním okně průvodce registrací máte možnost volby jazyka. Ponechte defaultně nastavenou češtinu a klikněte na tlačítko „Dále >“.

2) Na druhé obrazovce výběru akce ponechte „Registrace nově nainstalovaných součástí“ a ujistěte se, že je ve spodní části okna zaškrtnuta volba „Zjistit nejvhodnější dostupný způsob registrace/odregistrace“. Pokračujte tlačítkem „Dále >“.

3) Nyní bude zobrazen dotaz o možnosti provedení automatické kontroly nejvhodnějšího způsobu registrace. Provedení této kontroly potvrďte tlačítkem „Ano“. Systém zvolí v dalším kroku nejvhodnější způsob registrace.

Registrace

4) Další obrazovka umožňuje nastavit způsob registrace. V předchozím kroku jste zvolili, aby systém vybral nejvhodnější způsob registrace produktu. V případě nalezení připojení k internetu byla systémem vybrána jedna z těchto dvou možností:

Pokud byl vybrán jiný způsob registrace, přejděte na část „Alternativní způsoby registrace“ níže, kde jsou popsány další způsoby registrace.

Systém tedy automaticky zvolil nejvhodnější způsob, a proto pokračujte tlačítkem „Dále >“.

5) Nyní budete vyzváni k zadání Vašeho licenčního klíče (viz. Podmínky získání). Vepište/překopírujte licenční klíč a pokračujte v registraci tlačítkem „Dále >“.

6) V tomto okně se zobrazí všechny produkty, které je možné tímto licenčním klíčem zaregistrovat. Tedy CODEXIS® ACADEMIA pro daný akademický rok. Vyberte tento produkt kliknutím (zatržením, viz. obrázek) a pokračujte tlačítkem „Dále >“.

7) V posledním okně „Registračního průvodce“ je zobrazen výsledek registrace. Pokud je výsledek „Registrace byla úspěšná“ je vše v pořádku a můžete uzavřít průvodce tlačítkem „Dokončit“. V opačném případě se obraťte na codexisacademia@codexisacademia.cz s žádostí o pomoc.

2) Alternativní způsoby registrace

V případě, že nedisponujete připojením k internetu nebo Vaše připojení neumožňuje registraci pomocí protokolů http nebo tcp/ip, je možné využít tyto alternativní způsoby registrace produktu:

3) Upozornění

Registrace produktu je svázána s hardwarovou konfigurací počítače. V případě výměny zásadních komponent (motherboard, disk, …) nebo reinstalace operačního systému je nutné provést odregistraci produktu pomocí „Registračního průvodce“ a po výměně komponent znovu produkt zaregistrovat. V případě, že jste neprovedli odregistraci produktu a nyní již tedy nemůžete užít Váš licenční klíč pro opětovnou registraci na nové konfiguraci, přihlašte se do svého účtu CODEXIS® ACADEMIA a v sekci Produkty a licence zvolte možnost obnovit. Licence Vám bude obnovena.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

Při zvolení této varianty není potřeba provádět registraci. Přihlásit se do CODEXIS® ACADEMIA CLOUD můžete pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do svého účtu na webovém portálu CODEXIS® ACADEMIA.