CODEXIS® ACADEMIA umožňuje práci s:

  • právními předpisy České republiky
  • judikaturou České republiky
  • předpisy Evropského společenství/Evropské unie
  • judikaturou soudních institucí Evropského společenství/Evropské unie
  • odbornou právní a ekonomickou literaturou
 

Vybrané funkce

Fulltextové vyhledávání
Představuje základní způsob nalezení požadovaných informací. Umožňuje hledat v tzv. souvislostech (požadovaný kontext se musí vyskytovat v rámci jednoho odstavce) nebo ve stanovené vzdálenosti slov. Hledá kombinace požadovaných slov.

Již při zadávání dotazu informuje o stavu, kdy zadání nepovede k požadovanému výsledku, protože zadávané slovo nebo slovní základ nejsou v prohledávaných textech použity.

Umožňuje velmi pohodlně zpřesňovat nebo naopak rozšiřovat dotaz s předem očekávaným výsledkem úpravy dotazu.

Umožňuje rozlišovat, ve kterých časových řezech dokumentu se výskyty nalézají.

Časová osa a zapracovaná znění
Zapracování novel do textů dokumentů (Legislativa ČR). Možnost procházení jednotlivých znění pohybem na časové ose. Lze přímo přecházet na znění novelizovaného místa dokumentu před novelou a po novele, rychlé srovnání rozdílů textů.

Časové vyhledávání
Vyhledání dokumentů, které obsahují pasáže novelizované v určitém časovém období. Cílené procházení míst v dokumentu, která byla novelizována v určitém časovém období.

Hledání podle názvů dokumentů nebo čísel CELEX
Vyhledání dokumentů podle části názvu nebo podle celexového čísla. Hledání podle názvů probíhá přes všechny datové zdroje.

Filtrování dokumentů
Výběr požadovaných dokumentů podle základních popisných údajů dokumentů (vydání, platnost, účinnost, zdroj, oblast apod.). Specifické filtrační údaje pro některé datové zdroje.

Poznámky a záložky
Vkládání poznámek v podobě krátkého popisu nebo dlouhých poznámek v podobě souboru či internetového odkazu. Uživatelská viditelnost poznámek. Vytváření záložek v dokumentech. Organizace záložek pro snadné budoucí vyhledání.