Právní kalkulačka

Chytrý výpočetní a evidenční nástroj nejen pro právníky, advokáty a notáře. Uživateli výrazně zjednodušuje práci při evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad či lhůt souvisejících s jednotlivými právními případy.

Díky vazbám se systémem CODEXIS® ACADEMIA lze velmi snadno přejít z jednotlivých výpočtů na relevantní právní předpisy a získat tak informace v širším kontextu.

Uživatelsky velmi příjemná je schopnost evidence všech údajů a výpočtů ve vztahu k jednotlivým klientům a jejich případům. Každý výpočet lze jako celek uložit a později opět načíst do kalkulačky. Spolu s hodnotami je možné uložit popis případu, název klienta, čísla jednací apod. Samozřejmostí je tisk celého výpočtu dle nastavení uživatelem.

Obsahuje pět funkčních modulů:

Prodlení - počítá úrok z prodlení a celkový dluh dle zadaných pohledávek (jejich výše a splatnosti) a jejich splátek. Lze zvolit dva základní režimy výpočtu - zákonný a smluvní úrok z prodlení.

Odměna a náhrady advokáta - kalkulace odměny advokáta, včetně výdajů v hotovosti. Lze zadat konkrétní částku nebo použít paušální dle §13 odst. 3 advokátního tarifu.

Soudní poplatky - k jednotlivým případům můžete vést evidenci provedených úkonů a soudních poplatků, a to i kombinovaných.

Cestovní náhrady - výpočet cestovních náhrad dle zákoníku práce a prováděcích předpisů. Dělí se na cestovné při použití osobního vozidla a další prokázané výdaje.

Lhůtník - umožňuje stanovit konec lhůty, počátek a konec stavění lhůty nebo naopak určit délku lhůty dle zadaného počátku a konce. Samozřejmě vše v souladu s právem a aktuálními svátky, graficky znázorněno v kalendáři.