Univerzity

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. V současnosti má univerzita fakult 17 a jednou z nich je i Právnická fakulta.

Detail nasazení produktu na škole

Masarykova Unicerzita Brno

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. V současnosti ji tvoří devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Detail nasazení produktu na škole

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v České republice. Studenti si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, čtyř magisterských a také jednoho doktorského oboru.

Detail nasazení produktu na škole

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Olomoucká Palackého univerzita je druhá nejstarší v republice a jedna z nejstarších v Evropě. Dnes má osm fakult a širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských.

Detail nasazení produktu na škole

Západočeská univerzita Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblasti strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filosofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva a veřejné správy.

Detail nasazení produktu na škole

Uninova

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA v Praze je první soukromá vysoká škola v České republice poskytující úplné vzdělání v oboru právo. Formou denního i externího studia vyučuje v Praze a Brně obory z oblasti práva a ekonomie, spolupracuje se slovenskou Panevropskou vysokou školou (Bratislava).

Detail nasazení produktu na škole