Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. V současnosti ji tvoří devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Historické počátky existence Právnické fakulty spadají do roku 1919. Dnes ji představuje 11 kateder.

V průběhu studia se s evropským právním informačním systémem CODEXIS® můžete setkat v rámci předmětu Právní informatika. Dle vašeho zájmu jsou organizovány mimořádné přednášky, kde máte možnost se se systémem CODEXIS® seznámit podrobněji. Ve školních učebnách je vám software CODEXIS® plně k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@mail.muni.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si poté můžete zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
  • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.


Obecné podmínky získání CODEXIS® ACADEMIA