PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA v Praze je první soukromá vysoká škola v České republice poskytující úplné vzdělání v oboru právo. Formou denního i externího studia vyučuje v Praze a Brně obory z oblasti práva a ekonomie, spolupracuje se slovenskou Panevropskou vysokou školou (Bratislava).

V průběhu studia se s evropským právním informačním systémem CODEXIS® můžete setkat v rámci předmětu „Právní informační systémy“ v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studijního programu, ve studijním oboru „Právo“. Dle vašeho zájmu jsou organizovány mimořádné přednášky, kde máte možnost seznámit se systémem CODEXIS® podrobněji. Ve školních učebnách je vám software CODEXIS® plně k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se
prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxxx@peuni.cz,  xxxxxxx@wis.paneurouni.com nebo xxxxxxx@paneurouni.com. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

  • zapůjčením na studijním oddělení školy, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 - Dejvice
  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
  • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám DVD zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje budou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.


Obecné podmínky získání CODEXIS® ACADEMIA