Univerzita Karlova

Univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. V současnosti má univerzita fakult 17 a jednou z nich je i Právnická fakulta.

Evropský právní informační systém CODEXIS® je součástí výuky. Ve školních učebnách je vám plně k dispozici a prostřednictvím tohoto webu můžete získat pro svůj osobní počítač CODEXIS® ACADEMIA, verzi systému určenou studentům právnických fakult a právních oborů.
Zaregistrujte se
prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@prf.cuni.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si poté můžete zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA..

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
  • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.
CODEXIS® ACADEMIA CLOUD
  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál
V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.