UNIVERZITA PALACKÉHO

Olomoucká Palackého univerzita je druhá nejstarší v republice a jedna z nejstarších v Evropě. Dnes má osm fakult a širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských.

Na Právnické fakultě je vyučován Kurz právnických dovedností. Jedná se o povinný dvousemestrální předmět pro studenty 2. ročníku magisterského studijního programu Právo. V rámci tohoto předmětu se setkáte s evropským právním informačním systémem CODEXIS®. Systém je využíván i pro potřeby Právní kliniky a naleznete jej také na školních počítačích v síti.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@upol.cz Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
  • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.


Obecné podmínky získání CODEXIS® ACADEMIA