ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Západočeská univerzita v Plzni nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblasti strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filosofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva a veřejné správy.

Jednou z osmi fakult univerzity je Právnická fakulta. Studenti oboru Právo (studijní program Právo a právní věda) se systémem CODEXIS® setkávají v prvním ročníku v rámci předmětu Ústavní právo v informační praxi a pak ve čtvrtém ročníku studia v rámci předmětu Evropské právo v informační praxi. Jedná se o nepovinné předměty.

S evropským právním informačním systémem CODEXIS® se můžete seznámit i ve školních učebnách, kde je vám k dispozici.

Pro svůj osobní počítač máte možnost získat studentskou verzi systému CODEXIS® ACADEMIA.
Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře a pro tyto účely využijte svého školního e-mailu ve tvaru xxxxxx@student.zcu.cz. Vaši registraci zpracujeme a ve svém profilu si můžete poté zvolit některou z variant CODEXIS® ACADEMIA.

Samotný systém získáte následovně:

Pevná instalace CODEXIS® ACADEMIA

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty.  Zde získáte také licenční klíč, který je nutný pro registraci software.
  • v případě, že Vám nevyhovují předchozí varianty, můžeme Vám USB disk s instalátorem zaslat na Vámi určenou poštovní adresu po úhradě administrativního poplatku 100,- Kč. Kontaktujte nás.

CODEXIS® ACADEMIA CLOUD

  • stažením instalačního balíčku přímo ze svého profilu v sekci Licence a produkty. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na webový portál.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese codexisacademia@codexisacademia.cz.


Obecné podmínky získání CODEXIS® ACADEMIA