Výukové filmy

Úvod

Úvod

Popis úvodní obrazovky právního informačního systému CODEXIS®.

 

Rozcestník

Rozcestník

Přehledné uspořádání a práce s nejčastěji používanými funkcemi.

 

Otevření dokumentu dle čísla, názvu

Otevření dokumentu dle čísla, názvu

Vyhledání dokumentu dle jeho čísla nebo názvu.

 

Práce s dokumentem

Práce s dokumentem

Otevření a popis základních funkcí prohlížení dokumentu nalezeného dle jeho čísla nebo názvu.

 

Časová osa - Zvýraznění změn

Časová osa - Zvýraznění změn

Možnost nastavení způsobu zvýraznění změn dokumentu v čase.

 

Nástroje časové osy

Nástroje časové osy

Popis a využití nástrojů časové osy (náhled na předcházející znění či seznam všech změn dané části otevřeného dokumentu, ...).

 

Uspořádání plochy

Uspořádání plochy

Možnosti uspořádání otevřených dokumentů.

 

Funkční záložka Info

Funkční záložka Info

Funkční záložka Info obsahuje důležité základní informace o otevřeném dokumentu (např. datum vydání dokumentu, počátek jeho účinnosti, odkaz na důvodové zprávy, …) Přehledný obsah otevřeného dokumentu je pak uveden na funkční záložce Obsah.

 

Funkční záložka Obsah

Funkční záložka Obsah

Popis a využití funkčnosti záložky Obsah.

 

Funkční záložka Znění

Funkční záložka Znění

Popis a využití funkčnosti záložky Znění.

 

Porovnání dokumentů

Porovnání dokumentů

Porovnání dokumentů.

 

Funkční záložka SP

Funkční záložka SP

Přehled souvisejících předpisů k otevřenému dokumentu. Dále zde naleznete popis funkcí společných pro všechny funkční záložky – vyhledávání dle paragrafů či možnost nastavení aktuálního znění k danému datu.

 

Funkční záložka JUD

Funkční záložka JUD

Seznam judikátů, které mají nějaký vztah k otevřenému dokumentu a možnosti jejich dalšího třídění.

 

Funkční záložka EU

Funkční záložka EU

Na záložce EU je uveden seznam dokumentů, které jsou implementovány do otevřeného dokumentu.

 

Fulltext

Fulltext

Popis a využití jedné z nejvýznamnějších funkcí právního informačního systému CODEXIS® – fulltextové vyhledávání.

 

Časové vyhledávání

Časové vyhledávání

Vyhledání dokumentů změněných v určitém časovém intervalu a možnost jejich dalšího třídění, např. dle vlastností dokumentu.

 

Poznámky

Poznámky

Tvorba a práce s vlastními poznámkami (např. dokument ve Wordu, odkaz na další dokument v právním informačním systému, …) k otevřenému dokumentu.

 

Záložky

Záložky

Vytvoření a další využití záložek k dokumentům, které Vám umožní rychlý přechod na např. Vámi často používané dokumenty či paragrafy.

 

Uživatelské plochy

Uživatelské plochy

Umožňuje uložení dokumentů tak, jak je máte v daném okamžiku otevřeny. Můžete pak kdykoli navázat tam, kde jste přerušili svou práci.

 

Datový zdroj Literatura

Datový zdroj Literatura

Ukázka práce s datovým zdrojem Literatura.