Soutěž

SOUTĚŽ PRO STUDENTY PRÁV

 

Výherci soutěže "Ukaž svou kreativitu VII"

Soutěž "Ukaž svou kreativitu VII", která probíhala od 5. března 2018 do 8. dubna 2018, má své vítěze.

Výsledky soutěže:

 1. místo: Karolína Drachovská, Právnická fakulta Univerzity Karlovy - "Odpovědnost samořiditelných aut aneb má smysl trestat roboty?"
 2. místo: Martin Floreš, Právnická fakulta Masarykovy univerzity - "Quo vadis, § 10 ZVR??"
 3. místo: Ondřej Drachovský, Právnická fakulta Univerzity Karlovy - "Imunita sportovců?"

Vítězové vyhrávají řádný vstup na prestižní kongres Právní prostor 2018 a věcné ceny. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci tohoto kongresu. Články, které odborná porota vyhodnotila jako nejkvalitnější, budou zveřejněny na portálu www.pravniprostor.cz.

Vítězům gratulujeme a všem zapojeným děkujeme za účast v soutěži.


„Ukaž svou kreativitu VII"

CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz, vyhlašuje další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou.

Lákají Tě témata, o kterých budou přednášet přední osobnosti českého práva na kongresu Právní prostor 2018? Napiš článek na Tebou vybrané téma a pojeď s námi na kongres jako řádný účastník! Pravidla jsou jednoduchá a ve hře jsou i další hodnotné a prestižní ceny!

 

Pořadatelé soutěže:

 

 

 

 

Studentská soutěž Ukaž svou kreativitu VII

Nech projevit svou kreativitu, pošli nám článek zabývající se Tebou zvolenou právní problematikou a vyhraj řádný vstup na prestižní kongres Právní prostor 2018!

Není důležité, zda Tvůj příspěvek bude podán formou úvahy, analýzy či jiné literární formy. Jediné, co Tě může omezit, je délka příspěvku, která je stanovena na max. 5 000 znaků.

Zaslané články bude hodnotit odborná porota složená z:

 • prof. JUDr. Hana Marková CSc.
 • JUDr. Jitka Hlaváčková
 • JUDr. Ing. Petra Gříbková
 • Mgr. et Mgr. Michal Vávra
 • Ing. Václav Chládek

 

Příspěvky je nutné zaslat do 8. dubna 2018 na adresu redakce@pravniprostor.cz. Jména autorů výherních článků budou zveřejněna na stránkách www.codexisacademia.cz, na Facebook profilu CODEXIS ACADEMIA, Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz. Výherci budou rovněž kontaktováni emailem. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne 11. dubna 2018. Podrobná pravidla a detailní harmonogram soutěže nalezneš níže.

 

Nezapomeň uvést své jméno a univerzitu, jejíž jsi studentem!

Na 3 autory nejkvalitnějších příspěvků čekají zajímavé ceny:

 • Řádné vstupné na odbornou konferenci Právní prostor 2018 (v hodnotě 9.400 Kč)
 • Slavnostní vyhlášení vítězů během galavečera kongresu Právní prostor 2018 (25. dubna 2017)
 • Zveřejnění těch nejkvalitnějších článků na odborném právním portálu Právní prostor.cz (www.pravniprostor.cz)
 • Věcné odměny pro autory nejlepších článků

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA STUDETSKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ CODEXIS ACADEMIA A PRÁVNÍ PROSTOR.CZ

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato obecně závazná pravidla soutěže upravují a stanovují pravidla soutěže, podmínky účasti v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících a další ujednání. Tato obecně závazná pravidla soutěže pořádané právním informačním systémem CODEXIS ACADEMIA a odborným webovým portálem Právní prostor.cz (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky

 1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost ATLAS consulting spol. s r.o.
 2. Smyslem soutěže je posílení odborného zájmu ze strany studentů právnických fakult vysokých škol České republiky.

 

II. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba prokazatelně studující obor právo na vysoké škole v ČR (dále jen „student“).
 2. Soutěžící, který by na vyzvání pořadatele neprokázal, že je studentem právnické fakulty na vysoké škole v ČR, bude ze soutěže vyřazen.
 3. Soutěžící, u kterého se prokáže neoprávněné plagiátorství a porušení autorských práv původního autora, bude ze soutěže vyřazen.

 

III.  PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek soutěže je stanoven na 5. března 2018. Počínaje tímto dnem a konče datem 8. dubna 2018 se mohou do soutěže přihlásit studenti, kteří pošlou svůj článek na vybrané téma dle pravidel zveřejněných na  www.codexisacademia.cz a Facebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz, na adresu redakce@pravniprostor.cz.
 2. Zaslané příspěvky studentů splňujících bod II/1 bude hodnotit odborná porota složená z odborníků oslovených pořadatelem, která rozhodne o výhercích a jejich pořadí.

 

IV. UDĚLOVANÉ CENY

 1. Výherci soutěže získají volný vstup na odborný kongres Právní prostor 2018, který zahrnuje nápoje a občerstvení v průběhu konference, oběd po oba dva dny konference, večerní raut a zábavný večerní program, ubytování na jednu noc v dvoulůžkovém pokoji, konferenční materiály včetně elektronického sborníku přednášek. Autoři výherních příspěvků budou vyhlášeni v rámci programu konference Právní prostor 2018 dne 24. dubna 2018. Výherní příspěvky budou zveřejněny na odborném webovém portálu Právní prostor.cz.
 2. Výsledky budou zveřejněny 11. dubna 2018 prostřednictvím webových stránek www.codexisacademia.cz, Facebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz.

 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.
 2. Účastí v soutěži dává účastník pořadateli ATLAS consulting spol. s r. o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže včetně dalšího užití (publikace) příspěvku společností.

 

VI. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů splňujících podmínky účasti soutěže.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.


"Můj CODEXIS snů"

Soutěž „Můj CODEXIS snů“ má své vítěze.

Chytré hodinky vyhrávají:

 1. Kryštof Vančura
 2. Kateřina Kösslerová
 3. Ad Hlaváčová

Vítězům gratulujeme a všem zapojeným děkujeme za účast v soutěži.


Podmínky soutěže:

1. Zaregistruj se do systému CODEXIS ACADEMIA (pokud ještě nejsi jeho uživatelem).
2. Lajkni facebový profil CODEXIS ACADEMIA a sdílej veřejně příspěvek o soutěži.
3. Napiš nám do soukromé zprávy na FB 3 funkce, které se ti v systému CODEXIS ACADEMIA líbí a navrhni, co bys ještě v CODEXISu přivítal/a.

Ceny:

1. MYKRONOZ ZeRound2 HR Premium
2. MYKRONOZ ZeRound 2
3. BML bWatch Kappa

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA STUDETSKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ CODEXIS ACADEMIA

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tato obecně závazná pravidla soutěže upravují a stanovují pravidla soutěže, podmínky účasti v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících a další ujednání. Tato obecně závazná pravidla soutěže pořádané právním informačním systémem CODEXIS ACADEMIA (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky

1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost ATLAS consulting spol. s r.o.
2. Smyslem soutěže je posílení odborného zájmu ze strany studentů právnických fakult vysokých škol České republiky.

 

II. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba prokazatelně studující obor právo na vysoké škole v ČR (dále jen „student“).
2. Soutěžící, který by na vyzvání pořadatele neprokázal, že je studentem právnické fakulty na vysoké škole v ČR, bude ze soutěže vyřazen.

 

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE
1. Počátek soutěže je stanoven na 19. února 2018. Počínaje tímto dnem a konče datem 11. března 2018 se mohou do soutěže přihlásit studenti, kteří splní následující podmínky:
1. Jsou aktivními uživateli právního informačního systému CODEXIS ACADEMIA, mají systém zaregistrovaný a aktualizovaný
2. Udělili „like“ Facebookovému profilu právního informačního systému CODEXIS ACADEMIA
3. Na svém osobním Facebookovém profilu veřejně sdíleli příspěvek CODEXIS ACADEMIA o vyhlášení soutěže „Můj CODEXIS snů“
4. K takto sdílenému příspěvku napsali 3 funkce systému CODEXIS ACADEMIA, které na systému oceňují a 1 funkci či vlastnost systému, kterou by si ještě přáli
2. Studenti splňující bod II/1, kteří dodrží podmínky uvedené v bodu III/1, postoupí do slosování o první, druhé a třetí místo.

 

IV. UDĚLOVANÉ CENY
1. Výherci soutěže získají věcné ceny, a to:
1. Za 1. místo v soutěži hodinky MYKRONOZ ZeRound2 HR Premium
2. Za 2. místo v soutěži hodinky MYKRONOZ ZeRound 2
3. Za 3. místo v soutěži hodinky BML bWatch Kappa
2. Výsledky budou zveřejněny 14. března 2018 prostřednictvím webových stránek www.codexisacademia.cz a Facebook profilu CODEXIS ACADEMIA.

 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.
2. Účastí v soutěži dává účastník pořadateli ATLAS consulting spol. s r. o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat.
3. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže včetně dalšího užití (publikace) příspěvku společností.

 

VI. PRÁVA POŘADATELE
1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů splňujících podmínky účasti soutěže.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.